Csángó Fesztivál Alapítvány

A Csángó Fesztivál Alapítvány célja, hogy megőrizze a moldvai csángó magyarok népművészeti hagyományait, elősegítse a moldvai csángó hagyományőrzők és a jászsági polgárok egyre erősödő barátságát, a két népcsoport kulturális hagyományainak megőrzését. Célja továbbá, hogy ezt a hagyományt széles közönség számára bemutassa és kapcsolatok szerveződését segítse anyaországi és  a moldvai csángó magyarok között.

Az Alapítvány erősíteni kívánja a kapcsolatot a Kárpát-medencében, valamint Európában és Európán kívül a szórványban élő magyar közösségek és a hagyományos kultúra  megőrzésének elkötelezett hívei között. Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a velünk együtt élő etnikumok és az európai nemzeti kisebbségek kulturájának megismertetésére például a románok, szlovákok, szerbek, horvátok cigányok kulturális örökségének bemutatására.

A Csángó Fesztivál célja az is, hogy további eseményekkel gazdagítsa a Csángó Fesztivál rendezvénysorozatát és tovább erősítse a fesztivál nemzetközi elismertségét.
Az Alapítvány további célja a Csángó Fesztivál  történetének felgyűjtése,  és a Csángó Fesztiválra érkező moldvai csángók hagyományainak gyűjtése, tudományos igényű feldolgozása, a korábbi gyűjtési anyagok digitalizálása és magyarországi és romániai és  további külföldi terjesztése kiadványok, adathordozók segítségével.
Az alapítvány célkitűzéseihez tartozik a Csángó Fesztivál történetéhez szorosan kapcsolódó Jászság Népi Együttes hagyományainak és történetének feldolgozása, a jászsági emberek számára hozzáférhetővé tétele, valamint az itt kialakult magas szinvonalú művészeti munka  további országos  és nemzetközi szintű megismertetése, elismertetése.

Az Alapítvány vállalja a jászsági gazdasági-vállalkozói szféra valamint a Jászság Népi Együttes és a Csángó fesztivál több évtizedes hazai és nemzetközi értékeire épülő, új alapokon nyugvó, közös érdekeket szolgáló együttműködésének a kidolgozását.

A Csángó Fesztivál Alapítvány szorosan együtt kíván működni  a Jászság Népi Együttessel a közös célok megvalósításában.

Az alapítvány céljai elérése érdekében  a következő feladatokat jelöli meg:
- az 1980-tól fellelhető néprazi gyűjtések digitalizálását és tudományos igényű feldolgozását valamint ennek népszerűsítését kiadványok és digitális adathordozók létrehozásával.
- az Alapítvány tervezi továbbá a moldvai magyarok körében ismert Kájoni kódex  népszerű kiadványban történő megjelentetését és annak Moldvába , adatközlőkhöz történő visszajuttatását füzetek formájában.

Az Alapítvány Kallós Zoltánnak, a Csángó Fesztivál emblematikus személyiségének életút interú-könyvének kiadását készíti el, melynek alapjául a Jászberényben eltöltött  időszak, valamint a jászsági táncosok és gyűjtők Kallós Zoltánhoz fűződő kapcsolata szolgáltatja a témát.

Az alapítvány tervezi ismeretterjesztő előadások szervezését új képzési modellek kialakításával a jászsági alap-közép és felsőfokú intézményekben, valamint az ország más területeinek hasonló intézményeiben, hogy a más értékeket  is elismerő egészséges nemzettudat kialakításához segítséget nyújtson a fiatal generációk számára.  Részt kíván venni a tehetségkutatásban és díjat kíván alapítani a legtehetségesebb táncosok számára.

Az Alapítvány hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az újkori szocializációs folyamatok a nemzeti és összeurópai értékek mentén beépüljenek a társadalmi normákba. Ehhez innovatív módszereket és színtereket is létre kíván hozni a táncélet 21. századi eszközeivel, az informatika és az egykori, tradícionális és a digitális közösségi lehetőségek felhasználásával.

Tudományos konferenciákat is szervez az alapítvány a hagyományos, tradícionális kultúra és az európai értékek szimbiózisának lehetőségeiről.

Az Alapítvány  kapcsolatokat épít a Csángó Fesztivál még teljesebb körű hazai és nemzetközi szintű elismertetésére, segítséget nyújt a marketing-kommunikáció terén.

A Csángó Fesztivál Alapítvány részt kíván venni a kultúra és a gazdaság valamint a marketing-kommunikáció egységének megteremtésében oly módon, hogy az a Jászság gazdasági-kulturális életét és polgárainak lokálpatrióta szemléletét erősítse. Az Alapítvány külkapcsolatokat szervez európai és európán kívüli  területeken, mely kapcsolatok megteremtésével elő kívánja mozdítani a Jászság gazdasági potenciáljának további fejlődését.

Alapító: 
Papp Imre
Elnök: Mihályi Gábor az Állami Népi Együttes művészeti igazgatója

Kurátorok:
Petrás Mária príma primissima-díjas énekművész, iparművész
Dr. Rédei István a COOP-Star ZRT elnök-vezérigazgatója
Szikra István a Scintilla Kft ügyvezető-igazgatója
Papp Imre a Csángó Fesztivál alapítója és a Jászság Népi Együttes alapító-művészeti vezetője

Titkár: 
Péterbencze Anna televíziós újságíró, néprajzkutató

Tanácsadó Szakmai Testület
szekció: tudományos-néprajzi
szekció: gazdasági
szekció: marketing-kommunikáció
szekció: külkapcsolatok
szekció: néptáncos-hagyományőrző
szekció: oktatás