III. Kárpát - Haza Magyar Konferencia és Üzletember FórumII. Magyar Üzletember FórumKárpát - HazaKárpát-medencei örökségünk

25 év távolából is ugyanazok az elvek vezérelnek bennünket, mint amikor 1991-ben létrehoztuk a Csángó Fesztivált. Már az 1200-as évek közepétől vannak írásos források arra, hogyéltek magyarok Moldvában, a magyar nyelvhatár legkeletibb peremén. A csángók évszázadok óta, teljes elszigeteltségben, az anyaországtól elszakítva, magyar papok és magyar iskolák nélkül is őrzik nemzeti identitásukat. Bármilyen hihetetlen is, a helyzet ma sem sokat változott, a magyar családok gyerekei románul tanulnak az iskolában ésa római katolikus csángóknak nincsenek magyarul miséző papjaik. Mindezek ellenére, dacolva a történelem viharaival ez a népcsoport őrizte meg legrégebbi magyar nyelvemlékünk a Halotti beszéd nyelvezetét, ami egyedülálló jelenség Európában.

A moldvai Klézse településen élBálint Erzsi a Népművészet mestere és akit az első évektől Hodorog Luca mellett jól ismerhet a jászberényi közönség. Néne Erzse -ahogyan falujában szólítják- a Kájoni János által a 17. században lejegyzett híres Cantionale Catholicum valamennyi énekes dallamát ismeri, sajnos mára talán már ő az egyetlen a néhány évtizeddel ezelőtt még több, mint százezerre becsült magyarajkú csángóság közül, aki őrzi e kincset.

Ezért is volt nagy jelentősége annak, hogy – megtisztelve a hagyományőrző népművészeket - amagyar kulturális értékek megőrzésével foglalkozó szinte valamennyi országos szervezet vezetői részt vettek a Csángó Fesztivál keretében megrendezett Kárpát-Haza Magyar Konferencián.

A szellemi kulturális örökség tudományos igényű kutatása, feldolgozása mellett azonban új dimenzióban gondolkodva óriási szükség van arra, hogy az anyaországból segítséget adjunk az egyre zsugorodó Kárpát-medencei magyarság szülőföldön maradásához. Mindezek érdekében hívtuk életre második alkalommal a Magyar Üzletember Fórumot. Idén a Jászsági menedzser Klub tagjai és jászsági vállalkozók mellett Székelyföldről, Kalotaszegről, Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek üzletemberek. A Fórum a kultúra és a gazdaság szoros egységében konkrét programokkal szeretne hozzájárulni a jászsági és kárpát-medencei magyar nemzetközösségekértékalapú nemzeti összefogásához.

Kötelességünk és felelősségünk e Kárpát-medencei hagyomány éltetése. Az eltelt 25 év bizonyíték arra, hogy él és virágzik ez a nemzeti kincsünk és ezzel tudnak igazán azonosulni a Jászság polgárai, hiszen ez a szellemi kulturális örökség fűz össze bennünket több, mint ezer éve itt a Kárpát-medencében.


Papp ImrePéterbencze Anikó

a Kárpát –Haza Magyar Konferencia és a II. Magyar Üzletember Fórum rendezői